een nieuw jaar een nieuwe kijk op de orchieeën !
vzw Papilio
Contact
Soorten
Diversen
Foto's
Agenda

Paphiopedilums of venusschoentje

Beschrijving:

 • De lip is fascinerend en opvallend
 • Er zijn ongeveer 65 soorten
 • Hun voorkomen is beperkt tot India via Maleisië en de Filippijnen.
 • De meeste terrestische soms lithofytisch en epifytisch
 • De bladeren vormen één rozet waaruit éénmaal een bloemstengel komt.
 • De groei is sympodiaal, en de nieuwe rozetten komen uit het bladoksel.
 • Het wortelgestel is klein, de wortels zijn vlezig en behaart.

De indeling:

 • Paphiopedilums met effen groene bladeren : deze verlangen gematigde temperaturen.
 • Paphiopedilums met gemarmerd blad : deze verlangen een gematigd tot warme standplaats.

  De gevlekte paphiopedilums

Licht

Verlangen een matige schaduw, indien men de hand boven de planten beweegt mag er geen schaduw op de planten vallen. Het blad zelf is de beste indicator, een goed groeiende plant heeft sappige, goed getekende bladeren en een aangenaam uitzicht.

Te veel licht heeft kleine scheuten, dikwijls minder blad, een povere groei met gebleekte vlekken op de bladeren.

De temperatuur

De dagtemperatuur schommelt het best tussen 24 en 29°C, de nachttemperatuur tussen 12 en 18°C. Het verschil tussen dag en nacht is van groot belang, zowel voor de bloei als voor de groei.

De luchtverplaatsing en ventilatie zijn van groot belang om een Paphiopedilum gelukkig en gezond te houden. In tropische regenwouden is er toch ook een lichte bries, en zo hebben ziekten minder kans.

Water en voeding

Paphiopeldilums worden terrestrisch genoemd. Deze term is misleidend daar ze in de natuur niet groeien in de aarde, doch wel in de humuslaag die de grond bedekt , zelden dringen ze diep in de grond. Het gevolg is dat ze een luchtig mengsel vragen.

Gouden regel : laat uw planten nooit uitdrogen doch ook niet constant verzadigen met water.

Indien u Paphio’s in bloei wilt zien, ga dan voorzichtig om met meststoffen. Organische of anorganische meststoffen zijn vaak een persoonlijke keuze. Wekelijks een zeer verdunde oplossing geven. Alle meststoffen in de handel zijn goed, de helft of één vierde van de aangegeven dosis is meer dan voldoende. In de lente en zomer wat meer stikstof, gevolgd door een lager stikstofgehalte om de bloei aan te moedigen.

Elk deeltje van de grond bevat water en opgeloste meststoffen. De concentratie van de meststoffen bepaalt of de grond zuur of alkalisch is. Indien de planten te droog staan is de zoutoplossing te geconcentreerd en er ontstaat overbemesting. Het gevolg van overbemesting is wortelverlies en bruine bladpunten.

De groenbladige Paphiopedilums

Licht

Verlangen evenveel licht als hun soortgenoten. Bij voldoende licht hebben ze grote stevige bladeren in een brede waaier. Door teveel licht krijgen we korte bloemstengels, en door te weinig licht lange slappe bloemstengels.

De temperatuur

Lager dan bij de gevlektbladigen d.w.z. 12°C gedurende de nacht en minder dan 26°C overdag. De knopvorming wordt vervroegd door een lagere temperatuur in het vroege najaar. De optimale temperatuur is 16°C. Dus relatief koel in de zomer en daarna zoals de gevlekbladige tot de lente.

Grond en verpotten

Het mengsel mag iets zwaarder zijn dan voor epifyten. Veelal wordt een mengsel gebruikt van schors. Kies een mengsel dat goed doorlatend is en toch gelijkmatig vochtig blijft. De zuurtegraad van schors is ongeveer 4, daarom 3gr. Dolocal per liter schors bijvoegen. Paphio’s groeien het best bij een Ph van 6-7. Een goed resultaat verkrijgt u door per jaar 2 à 3 maal kalk en viano over de plant te strooien en dan te begieten. Gebruik bij het verpotten geen te grote pot, ze groeien beter in een kleine pot.

Zeker koel te kweken zijn Paphio’s Insigene en Paphios Venusstrum, daarom stenen potten gebruiken want in stenen potten blijft het wortelgestel iets koeler. Gebruikte stenen potten niet meer gebruiken, want zouten stapelen zich er teveel in op, en Paphio’s zijn gevoelig voor zouten.

Bij het oppotten moet de voet van de plant onder het oppotmateriaal zitten. Indien te hoog dan stopt de wortelgroei want Paphio’s zijn terrestis en de nieuwe wortels kunnen niet in het mengsel dringen om de plant te voeden en te verankeren.

Een goed voorbeeld is de Paphio Callosum. Te hoog geplant geeft hij veel kleine plantjes welke niet uitgroeien tot volwassen planten. Paphio’s uitgeplant in de volle grond dus zonder pot geven vaak een uitgebreid en goed wortelgestel. Het verpotten gebeurt het best in februari-maart ofwel 3 weken na de bloei.

Wat is de oorzaak dat bloemknoppen geel worden, opdrogen, bruin worden en tenslotte afvallen?

Een plotse temperatuurschommeling is de grootste oorzaak.

 • gedurende de wintermaanden wanneer we de serre gesloten houden om de warmte te bewaren.
 • Verschillende dagen van koude en somber weer gevolgd door heldere zonnige dagen.
 • In de lente door tocht van een open venster.
TOP

Sitemap